Aktualności Dziennik Elektroniczny Terminarz Klasy Galeria fotografii Strona SU Per Aspera Ad Astra  
Strona główna
Szkoła  to  MY!
Sami o sobie
F.A.Q.
Nasze zakątki
Historia szkoły
Nasze czasopisma
BIG
Osiągnięcia szkoły

Sekretariat
Grono pedagogiczne
Rada rodziców
Godziny lekcyjne
Rekrutacja
Dokumenty
Linki
Kontakt

Urszulanka Roku
Lekcje muzealne

10 lat Gimnazjum
Archiwum
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2006
2005
2004
2003

02.04.2007
Zapraszamy do KLASy - tam dowiemy się nowości z życia klasy drugiej. Drugoklasistki nadesłały w ubiegłym tygodniu aż cztery fotorelacje i kilka notek. Zapraszamy.


03.04.2007
zajrzyj do galerii/inneDziś sześcioosobowa delegacja uczennic Gimnazjum wraz z s.Dyrektor Esterą Grzegorek udała się wspólnie z Liceum Urszulańskim do rezydencji Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego ks.Mariana Gołębiewskiego. Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego złożyły księdzu arcybiskupowi życzenia wielkanocne, przekazując pisanki wykonane przez uczennice, które następnie zostaną przekazane więźniom.
Zapraszamy do GALERIA/inne.


03.04.2007
Na apelu porannym nastąpiło przekazanie władzy Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Opiekun SU, p. Piotr Sołodyna, podziękował za roczną pracę Agnieszce Petelenz-Łukasiewicz, która pełniła tę funkcję do tej pory. Otrzymała ona zaszczytne miano Senior-Przewodniczącej SU. Natomiast wybrana w marcu Martyna Olszewska z klasy pierwszej od dziś rozpoczyna oficjalnie pracę na stanowisku Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.


04.04.2007
zajrzyj do galerii/uroczystościPod koniec dzisiejszego dnia zgromadziliśmy się wszyscy w auli, gdzie odbyło się składanie życzeń wielkanocnych w tym ostatnim już dniu szkolnym przed Świętami. Na początku obejrzeliśmy przygotowane przez koło historyczne i p. Alicję Dubaj przedstawienie ilustrujące istotę Świąt Wielkanocnych. Po programie artystycznym słowo do uczennic i nauczycieli skierowała s. Przełożona Maria Jaworska. Potem wysłuchaliśmy życzeń, które wygłosiła s. Dyrektor Estera Grzegorek, a pod koniec głos zabrała Karolina Machnicka, Wice-Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, po czym jego przedstawicielki wręczyły nauczycielom i pracownikom Szkoły upominki świąteczne.


11.04.2007
Podczas dzisiejszego apelu uczennice wypełniały ankietę dotyczącą Samorządu Uczniowskiego. Pytania dotyczyły oceny działalności Rady SU, przygotowywanych przez nią imprez i konkursów, strony internetowej, a także ogólnej wiedzy na temat jej składu.

W GALERIA/uroczystości zamieszczamy zdjęcia z naszych wielkanocnych życzeń, które miały miejsce w ubiegłą środę. Zapraszamy do ich obejrzenia.


12.04.2007
Jeszcze tylko jeden tydzień pozostał kandydatkom (i ich rodzicom) na złożenie dokumentów rekrutacyjnych do naszej Szkoły. Przypominamy to szczególnie tym, które noszą się z zamiarem odwiedzenia naszego Gimnazjum z papierami w dłoni, ale dotychczas nie znalazły jeszcze na to czasu. Zachęcamy również te, które jeszcze się nie zdecydowały - przyjdźcie i odwiedźcie naszą Szkołę, porozmawiajcie z uczennicami, rozejrzyjcie się po naszych serwisach www i dokonajcie dobrego wyboru.
Kandydatki mogą składać dokumenty w sekretariacie lub zostawić je na furcie klasztornej, skąd na pewno zostaną nam przekazane.
Testy kwalifikacyjne do naszej Szkoły zostaną przeprowadzone w nastepny piątek, 20 kwietnia. Szczegóły w "Rekrutacja".


14.04.2007
Wczoraj Śledziki Matjasa pokonały w rundzie rewanżowej Międzyklasowych Rozgrywek Koszykówki drużynę klasy pierwszej. Trzeciaki odniosły już swoje trzecie zwycięstwo, tym razem wynikiem 26:2.


14.04.2007
Dnia 2 kwietnia 2007 r. w Klubie Muzyki i Literatury przy pl. Kościuszki 9 we Wrocławiu odbyła się polsko-niemiecka konferencja metodyczna dla nauczycieli "Uczyć skutecznie i ciekawie" poświęcona praktycznym aspektom realizacji i wdrażania międzynarodowych projektów edukacyjnych. Prelegentem zaproszonym na tę konferencję był pan H. Heinrich Häberlein - dyrektor bawarskiej szkoły pedagogicznej z Niemiec, koordynator unijnego projektu FOPES Sokrates-Comenius.

Spotkanie mogło się odbyć dzięki staraniom naszej nauczycielki informatyki, pani Bogusławy Przewłoki - prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO i współpracy pani dyrektor Joanny Sinickiej ze Szkoły Podstawowej nr 90 oraz uprzejmości pana Stefana Placka dyrektora Klubu Muzyki i Literatury. Konferencja została zorganizowana przez obie te instytucje i odbywała się w języku niemieckim, lecz organizatorzy zapewnili uczestnikom profesjonalne tłumaczenie symultaniczne.

Pan Heinrich rozpoczął spotkanie od wykładu na temat możliwości i warunków realizacji międzynarodowych projektów edukacyjno-kulturalnych. szeroko przedstawił także możliwości tworzenia partnerstwa między szkołami lub placówkami edukacyjnymi z różnych krajów Unii Europejskiej. Gość omówił też wymagania, jakie są stawiane przyszłym partnerom uczestniczącym w takich projektach przez unijne instytucje finansujące. Następnym punktem programu były pytania do prelegenta oraz dyskusja. W tym momencie uczestnicy konferencji mieli możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami i uwagami na temat prowadzenia międzyszkolnych działań i projektów zorientowanych na wzajemne poznanie się partnerów, edukację, kulturę i dobrą zabawę jednocześnie. Na zakończenie wszystkich przybyłych zaproszono na kawę i słodkie wypieki przygotowane przez uczennice Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu. Każdy z uczestników spotkania otrzymał certyfikat.

Wspaniały i kompetentny prelegent, sala pełna gości i niepowtarzalna atmosfera wnętrz Klubu Muzyki i Literatury sprawiły, że konferencja powiodła się doskonale i była pożyteczna dla wszystkich.
Zapraszamy do GALERIA/konferencje


17.04.2007
Przez 2 godziny lekcyjne (90 min.) uczennice klasy 3 w ramach badań służących weryfikacji zadań sprawdzających umiejętności uczniów, które przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, pisały dziś część humanistyczną egzaminu gimnazjalnego. Ocena stopnia czytelności i trudności zadań diagnostycznych po rozwiązaniu ich przez uczniów wpływa na podniesienie trafności materiałów opracowanych przez OKE, a dla naszych uczennic jest jeszcze jedną formą sprawdzenia ich wiadomości i umiejętności, którymi będą musiały wykazać się podczas "prawdziwego" egzaminu gimnazjalnego, który odbędzie się już w najbliższy wtorek!


17.04.2007
Dzisiaj otrzymaliśmy informację, że trzy nasze uczennice - Marta Burdzy, Alicja Laszczyńska i Karolina Machnicka - przeszły pomyślnie testy językowe (j.angielski) kwalifikujące je do klasy pre-IB (klasa z maturą międzynarodową) w Liceum nr 5. Egzaminy miały miejsce w piątek (pisemne) i poniedziałek (ustne). Jest to bez wątpienia sukces naszych uczennic, które teraz już tylko czekają na świadectwa, bo te zadecydują, czy ostatecznie będą się przygotowywać do matury miedzynarodowej w LO V. Gratulujemy dziewczętom oraz nauczycielowi języka angielskiego - p. Piotrowi Sołodynie!


17.04.2007
Przypominamy, że jutro odbędzie się spotkanie, podczas którego rodzice będą mogli się dowiedzieć, jak sobie radzą z nauką ich pociechy. O 17:30 będą mogli spotkać się wychowawczyniami i porozmawiać o sprawach klasowych. Od 18:00 natomiast w klasach będą oczekiwać na rodziców nauczyciele, którzy z ochotą udzielą informacji na temat postępów uczennic w nauce.


18.04.2007
Magda Kasprzyk z kl. 2 została laureatką VI edycji konkursu Kronika Rodzinna Dolnoślązaka zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, którego motto brzmiało: "szczęśliwe kraje,
gdzie pokoleń praca nie idzie wniwecz..." /A. Asnyk/
Konkurs ten miał na celu:
- rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań własną tożsamością,
- wydobywanie wielorakich wartości (moralnych, kulturowych, patriotycznych) tkwiących w przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycjach,
- kształtowanie poczucia przynależności do swojego regionu,
- ochrona dziedzictwa kulturowego,
- poznawanie historii poprzez losy własnej rodziny,
- budzenie szacunku dla dokonań przodków.


18.04.2007
zajrzyj do galerii/apeleDzisiejszy apel, którego temat związany był z obchodzonym 22 kwietnia Dniem Ziemi przygotowało koło biologiczne z p. Anną Szymusiak-Senko. Dziewczyny przedstawiły przyczyny i skutki powstawania takich zanieczyszczeń środowiska jak smog, efekt cieplarniany, czy dziura ozonowa. (GALERIA/apele)
A już w piątek odbędzie się w naszej szkole VIII Dzień Serviam, którego tematem przewodnim będzie ochrona przyrody. Tym razem do Sekcji Serviam dołączy Sekcja LOP i z tego, co wiemy, na korytarzu odbędzie się małe przedstawienie przygotowane przez dziewczęta.


19.04.2007
Otrzymaliśmy podziękowanie od Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody we Wrocławiu za włączenie się w akcję mającą na celu wspomożenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu: „Wigilia dla zwierząt 2006”. Akcję przeprowadziła w szkole sekcja LOP, której opiekunem jest s. Rafaela Husson. Zebrano żywność i materiały służące ociepleniu legowisk, a za zebrane pieniądze zostały zakupione lekarstwa dla zwierząt.


19.04.2007
Powoli dobiega końca ostatni dzień składania przez szóstoklasistki dokumentów do naszej szkoły. Przypominamy, że wymagane papiery można przynosić do sekretariatu, a jeśli się okaże, że ten jest już nieczynny, można je zostawić na furcie klasztornej. Już jutro kandydatki przystąpią do testu kwalifikacyjnego. 20 kwietnia o godzinie 15.30 dziewczęta będą pisały test sprawdzający umiejętności i wiadomości z przedmiotów humanistycznych i matematyki. Natomiast w sobotę, 21 kwietnia odbędą się testy kompetencji językowych: o godz. 12.00 z języka niemieckiego, a o 13.15 j.angielskiego dla osób chcących uczęszczać do grup zaawansowanych.


20.04.2007
Dziś ze względu na Dzień Serviam - Dzień Ekologiczny, LOP oraz sekcja Serviam przygotowały krótką inscenizację na przerwie śniadaniowej, w której ukazały piękno otaczającej nas przyrody i konieczność dbania o nią.
GALERIA/inne.


20.04.2007
Nadszedł "sądny dzień" dla tegorocznych kandydatek do naszego Gimnazjum. O godz. 15.30 dziewczęta rozpoczęły tzw. test sprawdzający wiadomości z języka polskiego i matematyki, którego wynik zdecyduje o tym, które z nich zostaną przyjęte do naszej szkoły.


20.04.2007
Zakończyły się Międzyklasowe Rozgrywki Koszykówki! Ostatni mecz rozegrały ze sobą Śledziki Matjasa (drużyna klasy trzeciej) oraz Jęczące Bzyki (klasa druga). I tym razem trzeciaki pokazały, jak wielką przewagę mają nad przeciwnikami, pokonując rywali 26:6!
Fotografie w GALERIA na wwwSU.


21.04.2007
Gabriela Pietraszkiewicz z kl. 1 została laureatką ogólnopolskiego konkursu MIX 2007 z języka niemieckiego zorganizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


21.04.2007
zajrzyj do galerii/innePo raz drugi szóstkoklasistki odwiedziły naszą szkołę. Dzisiaj pisały testy językowe, najpierw z języka niemieckiego, a potem angielskiego. Zapraszamy do GALERIA/inne - możemy tam obejrzeć kilka fotografii dokumentujących to wydarzenie.22.04.2007
ANALIZA ANKIETY PRZEPROWADZONEJ W GRUPIE 47 KANDYDATEK DO KLASY 1 GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2007/2008
Walory naszego Gimnazjum najbardziej bliskie Kandydatkom
Suma uzyskanych punktów(max 282) - Miejsce
Wysoki poziom nauczania: 238 - 1
Bezpieczeństwo: 214 - 2
Rozwój duchowy: 207 - 3
Kameralność: 191 - 4
Porządek: 190 - 5
Mundurek obowiązujący w szkole: 167 - 6
W jaki sposób dowiedziałaś się o naszej szkole? (ilość głosów)
Od rodziny: 23
Od uczennicy, która uczy/ła się w naszym Gimnazjum: 10
Od znajomych: 10
W internecie: 8
W szkole: 1


23.04.2007
zajrzyj do galerii/uroczystościO godzinie 14:00 większa część Szkoły zgromadziła się w Mauzoleum Piastów Śląskich, gdzie miało miejsce czuwanie. W przygotowanym przez Samorząd Uczniowski Nabożeństwie do Ducha Świętego prosiliśmy o Jego łaskę na kolejne dwa dni, kiedy to trzecioklasistki będą pisały egzamin gimnazjalny. Zapraszamy do GALERIA/uroczystości.


24.04.2007
Magia ogrodów... Brzmi tajemniczo, ale już po kilku minutach, mamy nadzieję, że wszystko stało się jasne dla dziewcząt piszących dziś część humanistyczną egzaminu gimnazjalnego, który rozpoczął się modlitwą do Ducha Świętego z prośbą o Jego światło i pokój serc dla zdających, a w przyszłości także dla tych, którzy prace naszych trzecioklasistek będą sprawdzali:-)


24.04.2007
Już informowaliśmy o sukcesie Bereniki Marczyńskiej (kl.2) podczas Wielkiego Finały "Olimpiady Zdrowia"; teraz można obejrzeć jej dyplom w "osiągnięcia szkoły", gdzie serdecznie zapraszamy.


25.04.2007
zajrzyj do galerii/inneTrzecioklasistki zakończyły dwudniowe egzaminy, pisząc dziś część matematyczno-przyrodniczą. Teraz pozostało już tylko cierpliwie oczekiwać na wyniki.
Zapraszamy do GALERIA/inne wydarzenia - tam zobaczymy dziesięć zdjęć ilustrujących wydarzenia związane z egzaminem.


26.04.2007
Magda Kasprzyk wraz z Siostrą Dyrektor udała się do Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu Kronika Rodzinna Dolnoślązaka. Pisaliśmy o sukcesie Magdy wcześniej - dzisiaj dajemy tego namacalny dowód w GALERIA/wystawy, gdzie serdecznie zapraszamy :)

Od samego rana rozdzwoniły się telefony, ponieważ dzisiaj ogłoszono listę dziewcząt, które już za kilka miesięcy rozpoczną naukę w naszym Gimnazjum, a w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie ich rodziców z s. Dyrektor.


30.04.2007
zajrzyj do galerii/konferencjeZakończyły się trzydniowe obrady Samorządu Uczniowskiego szczegółowo przygotowane i zaplanowane przez opiekuna SU – p. Piotra Sołodynę, które jak co roku odbywały się w Bardzie Śląskim. Ciężka praca wydała owoce w postaci bagażu pomysłów na organizację tego oraz przyszłego roku szkolnego. Tradycyjnie wspierała nas s. Dyrektor Estera Grzegorek, za co serdecznie dziękujemy:)
Zapraszamy do GALERIA/konferencje - tam znajdziemy kilka fotografii z wyjazdu.

serwis prowadzi Emilia Janas
(Sekcja Informacyjna SU)
Foto Roku
Wybieramy Zdjęcie Roku 2012!
kliknij, aby powiększyć   1
kliknij, aby powiększyć   2
kliknij, aby powiększyć   3
kliknij, aby powiększyć   4
kliknij, aby powiększyć   5
kliknij, aby powiększyć   6
kliknij, aby powiększyć   7
kliknij, aby powiększyć   8
kliknij, aby powiększyć   9
Zobacz wyniki
Głosujemy do 25.06.12!